Kill Monsters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tên của trò chơi làm cho nó rất rõ ràng, tiêu diệt quái vật! Bạn là một chiến binh đi qua các khu rừng để tìm kiếm những sinh vật khủng khiếp mà bạn phải tiêu diệt bằng vũ khí mạnh mẽ của bạn. Các đóng băng được đặt bởi một con quái vật đặc biệt lớn và khốc liệt cuối cùng mà bạn cũng phải giảm bột để di chuyển đến cấp độ tiếp theo.