Kids Color Book

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có hình ảnh màu niềm vui của động vật khác nhau như mèo, chó, vẹt và nhiều hơn nữa. Sử dụng các màu sắc mà bạn thích và sơn với bàn chải hoặc đột quỵ dễ dàng hơn với các khối lập phương.