Kendall's Summer Fun

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kendall Jenner là nổi tiếng, và nó có một lịch trình đầy đủ các cam kết. Bây giờ bạn cần sự giúp đỡ của bạn để chọn trang phục và phụ kiện mà sẽ cần phải mặc vào mùa hè này trong các sự kiện khác nhau, trong đó ông sẽ tham gia. Bạn có bỏ phiếu của họ về sự tự tin.