Kendall Jenner and Friends Hair Salon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kendall Jenner, em gái Kylie và bạn của cô Gigi Hadid cần một makeover. Hãy tạo mẫu tóc chải mái tóc của mình để đạt được kiểu tóc đó mỗi sự lựa chọn.