Kendall Beauty Salon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kendall Jenner phải đi tối nay tại một sự kiện đặc biệt, và bạn muốn xuất hiện của bạn sẽ phù hợp. Chăm sóc trang điểm và sửa chữa móng tay của cô với hương vị và độc đáo. Khi hoàn tất, kỹ năng của bạn sẽ được xem xét và tính điểm dựa trên các kết quả.