Keep Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải cố gắng này bóng ping pong không rơi xuống đất hoặc ra khỏi hộp. Bạn sẽ phải đi nhẹ nhàng đánh lưỡi tương ứng, sau cô bất cứ nơi nào bạn đi và cố gắng giữ cho nó ở trung tâm của hình ảnh. Càng có nhiều điểm bạn tích lũy, càng có nhiều tất cả sẽ được tự hào về bạn.