Katie's Wedding Day

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Katie kết hôn. Không có trong bất kỳ cách nào. Trước khi buổi lễ, bạn phải tạo nên, cho cắt sửa móng tay và trên hết, bầu cô dâu trang phục rực rỡ nhất và tất cả các phụ kiện khác. Để tỏa sáng trên bàn thờ khi bạn cung cấp cho các "Có, tôi làm" và gạo toàn ném thế giới không có lòng trắc ẩn.