Just One Boss

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi ban đầu của thẩm mỹ retro, bạn là một người ít màu xanh, đối mặt với một pháp sư ác, người sẽ cố gắng lấy đi tất cả cuộc sống của bạn bằng cách ném bạn sắc nét hoặc bất kỳ thủ thuật khác, nhưng bạn có thể dừng chân mà ông không có bằng cách nhặt các hộp năng lượng cho đến khi tổng trong số này đã chấm dứt sự tồn tại của họ.