Junior Chess

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cờ vua là một trò chơi quý tộc mà đã tồn tại từ buổi bình minh của thời gian, nhưng đối với tâm trí của trẻ em có thể rất phức tạp. Với trò chơi này tâm trí như vậy có cơ hội để tìm hiểu những quy tắc cơ bản cách thú vị, giải trí và giáo dục.