Jungle Roller

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để giải quyết các trò chơi sau, bạn sẽ phải xoay bảng cho phù hợp. Đó là về quả bóng đến các ô vuông màu đỏ để kích hoạt chúng và do đó, mở ra cánh cửa là mục tiêu cuối cùng. Khi bạn tiến bộ, số lượng bảng sẽ nhân lên, phải giải quyết lẫn nhau để tiến lên trong trò chơi.