Jungle Plumber Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái này sống trong rừng và chỉ có thể sống sót khi có thức ăn và nước. Thứ nhất kết thúc, nhưng thứ hai là khan hiếm. Giúp cô ấy bằng cách tái cấu trúc những đường ống được xây dựng bằng tre để nước chảy từ sông vào xô của cô. Sử dụng sự khéo léo và logic để tất cả các miếng phù hợp hoàn hảo.