Jungle Match

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên bảng này, bạn có một số khuôn mặt đáng yêu của các loài động vật khác nhau. Chim, rắn, hươu cao cổ, hải cẩu hoặc chim cánh cụt. Tham gia với một dòng tất cả những người bình đẳng cố gắng trang trải càng nhiều càng tốt để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn và do đó, điểm số cao hơn.