Jungle Jam

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên bảng này, bạn có một số lượng lớn hình ảnh đại diện cho những niềm vui và sự nguy hiểm của rừng rậm. Bạn sẽ phải tham gia vào các nhóm ít nhất ba nhóm giống nhau. Thời gian chạy ở tốc độ cao và cách duy nhất để ngăn trò chơi kết thúc sớm là nhóm càng nhiều hình ảnh càng tốt.