Jumpr!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quả bóng này di chuyển không mệt mỏi từ trái sang phải, nhưng nó cũng cần phải bay qua các cấu trúc khác nhau. Làm cho anh ta leo từ thuyền này sang thuyền khác cho đến khi anh ta đạt đến đỉnh và, theo cách này, anh ta phải đối mặt với một thử thách mới. Nhưng hãy cẩn thận vì con đường đầy những con đường không dẫn đến đâu hoặc, cái gì cũng vậy, khoảng trống.