Jump With Justin

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Justin Beaver thích những đồng xu vàng để hạt, vì vậy nó đã được đề xuất để đưa ra một bước nhảy vô hạn sử dụng nỏ để thu thập tất cả các bạn có thể. Nó không chỉ là tham lam, nó cũng là sự tồn tại, bởi vì đồng tiền chỉ là những gì thúc đẩy anh ta lên.