Jump Santa Jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Santa Claus phải rời đi, nhưng anh chưa thu thập được tất cả những món quà. Nó giúp cho nó nhảy từ đầu này sang đầu kia để tránh bẫy, gai, một con tuần lộc không may và yêu tinh treo trên dây. Lần này Santa chỉ có một mình và sẽ chỉ đạt được mục tiêu của mình với một chút thúc đẩy từ bạn.