Jump Jelly Jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một khối thạch nhỏ với một mục tiêu trong cuộc sống, để trượt dọc theo một hàng đường băng dài vô tận, đầy những mảnh có giá trị mà bạn phải thu thập và các đối tượng cùn ít thân thiện khác. Nhảy từ người này sang người khác luôn cố gắng bước lên vững chắc và không đi chệch hướng về vực thẳm đen.