Jumbled.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cạnh tranh với người chơi khác trong thời gian thực để là người đầu tiên để xác định vị trí các chữ cái đúng để tạo thành từ sắp xếp. Bạn sẽ phải lục lọi trong bảng chữ cái hỗn loạn rải rác xung quanh hội đồng quản trị và đặt chúng tại chỗ. Đó là một vấn đề tốc độ. Trước khi bạn có được nhiều điểm hơn bạn nhận được.