Juicy Dash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trái cây trượt để nhóm chúng lại và làm cho họ biến mất. Càng, cao hơn tỷ số và cao hơn là người chiến thắng hạng mục.