Jug Slider

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

bartender tài năng này Sobrado có ba thanh mà trượt tankards được khách hàng yêu cầu. Không chỉ phải tầm thường một cách nhanh chóng và hiệu quả, bạn cũng phải thu thập lọ rỗng khi họ được trả về.