Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn có một bề mặt có không gian bạn phải giảm đến mức tối thiểu bằng cách chia nó với các đường tách. Khó khăn là có một số quả bóng nảy từ phía này sang bên kia nếu chúng đánh trúng một trong những đường phát triển đầy đủ, chúng sẽ biến nó thành biến mất. Bạn sẽ phải tìm khoảng cách giữa các quả bóng để tiến hành. Tiếp tục!