Jewels

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển một hộp màu ngọc bạn muốn như là luôn luôn loại bỏ 3 hoặc nhiều hơn.