Jewels Mania

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một hộp mà bạn phải điền vào đồ trang sức, mà bạn sẽ phải sử dụng sự khéo léo bằng cách đặt các mảnh phù hợp với người khác và phù hợp với màu sắc, theo cách này bạn sẽ làm cho chúng biến mất, thêm điểm và rời khỏi phòng để tiếp tục kết hợp nhiều đồ trang sức hơn.