Jewel Journey

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để tiến này đi bóng bạn nên giải quyết các tấm khác nhau mà phải được nhóm lại theo màu sắc và đồ trang sức trong các nhóm của ba hoặc nhiều hơn.