Jewel Explode

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sắp xếp các viên đá quý có cùng màu theo chiều ngang hoặc chiều dọc và hình thành với chúng ít nhất là nhóm ba, sau đó sẽ phát nổ. Các cấp độ được phân biệt bởi các mục tiêu một phần khác nhau. Đặt hàng bốn hoặc nhiều hơn cùng màu để có được đá quý đặc biệt.