Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn là một chiến binh chiến đấu chống lại những sinh vật ác đe dọa nhân viên của bạn. Tiếp cận, bạn cần phải tạo ra sự kết hợp của ít nhất ba viên đá giống hệt nhau trên bảng mà bạn có theo cuộc chiến. Cho dù một thanh gươm lực đẩy, nạp lại năng lượng hoặc tăng cường lá chắn của bạn.