Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chinh phục không gian vũ trụ khắc phục tất cả các bảng trong đó bạn sẽ phải tham gia các màu châu báu trong nhóm của ba để làm cho họ biến mất.