Jewel Burst

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chinh phục không gian vũ trụ khắc phục tất cả các bảng trong đó bạn sẽ phải tham gia các màu châu báu trong nhóm của ba để làm cho họ biến mất.