Jewel Bubbles 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên bảng này, bạn có một số đồ trang sức rực rỡ. Nhiệm vụ của bạn là tham gia cùng họ theo nhóm ít nhất ba người theo màu sắc để phát nổ thành một nghìn mảnh, những điểm tích lũy và tăng trưởng tương ứng với tiến bộ của bạn trong trò chơi.