Jewel Aquarium

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong bảng này, bạn có một số ít các sinh vật dưới nước với khuôn mặt buồn cười. Đây là những gì là để đoàn kết chúng trong nhóm có ít nhất ba. Nếu bạn thành công, họ sẽ hợp nhất thành một chùm ánh sáng và rời khỏi phòng đối với nhiều sinh vật khác bắt đầu quá trình một lần nữa, và cứ thế cho đến vĩnh cửu.