Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Thưởng thức một trò chơi của trận đấu 3 ở tốt nhất của nó! đá quý phù hợp, hoạt động đặc biệt điện-up và giải quyết các câu đố trong trận đấu-3 mới này! Jewel Academy là một trò chơi đầy đủ của hành động và đồ trang sức với nhiều cấp độ để hoàn thành.