Jewel Academy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức một trò chơi của trận đấu 3 ở tốt nhất của nó! đá quý phù hợp, hoạt động đặc biệt điện-up và giải quyết các câu đố trong trận đấu-3 mới này! Jewel Academy là một trò chơi đầy đủ của hành động và đồ trang sức với nhiều cấp độ để hoàn thành.