Jetpack Joyride

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhà thám hiểm dũng cảm này phải đi du lịch hành lang tương lai đầy tiền vàng, mà còn bẫy và nguy hiểm. Ưu điểm duy nhất của nó là sở hữu một tên lửa cầm tay sẽ giúp bạn bay qua mọi thứ và, tất nhiên, tránh những thứ có thể phá hủy bạn.