Jessie's Stylish Real Haircuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jessie đi để các thợ làm tóc với một ý định, mà đặt rất đẹp với các chuyên gia bàn tay của bạn. Cắt, chải, rửa và màu sắc. Hãy làm những gì bạn muốn và nhận được rằng Jessie là hạnh phúc hơn một chút.