Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Jessie đã mở một cửa hàng vật nuôi, nhưng có kệ trống. Bạn cần phải mua dâm, lông hoặc lông vũ, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và do đó kiếm được nhiều tiền hơn để mua động vật hơn.