Jessie's Pet Shop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jessie đã mở một cửa hàng vật nuôi, nhưng có kệ trống. Bạn cần phải mua dâm, lông hoặc lông vũ, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và do đó kiếm được nhiều tiền hơn để mua động vật hơn.