Jessie Van Gogh Couture

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jessie thuộc chi nhánh của Van Gogh. Đó là lý do tiềm thức của bạn biết anh ta nên cống hiến mình để vẽ tranh, nhưng cô ấy là những gì cô ấy thích may, tạo ra tất cả các loại trang phục và thử chúng cái khác cho đến khi bạn tìm thấy một mà nhiều ân huệ.