Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Jessie thuộc chi nhánh của Van Gogh. Đó là lý do tiềm thức của bạn biết anh ta nên cống hiến mình để vẽ tranh, nhưng cô ấy là những gì cô ấy thích may, tạo ra tất cả các loại trang phục và thử chúng cái khác cho đến khi bạn tìm thấy một mà nhiều ân huệ.