Jessie Rockstar Real Makeover

Đang tải trò chơi...
Jessie muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock, và thể hiện một cái nhìn khó, nhưng bạn phải nộp cho tất cả các loại của các quá trình được thần thánh làn da của bạn.