Jessie and Audrey's Social Media Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Audrey và Jessie muốn tàn phá mạng xã hội, nhận được hàng ngàn lượt "thích" và một số tiền. Mà họ quyết định chọn một số quần áo đẹp và thanh lịch mà họ sẽ tạo ra trong các bức ảnh. Trước khi họ ngẫu nhiên chọn một xu hướng, một mốt, và họ sẽ ăn mặc theo chức năng của những giáo điều này, do đó nhiều phản ứng tích cực sẽ được đảm bảo. Cô gái sẵn sàng