Jessie and Audrey's Instagram Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jessie và Audrey muốn nâng cấp kênh Instagram của bạn để có được một loạt các "thích" và những người theo khác. Các trò chơi liên quan đến việc lựa chọn một cách ngẫu nhiên, và tất cả những gì họ có trong tủ quần áo, mặc quần áo với hương vị rất tốt theo các qui tắc thời trang trong câu hỏi. Cú chạm bóng cuối cùng là chụp ảnh, gửi nó và được tôn thờ bởi quần chúng vô danh.