Jenners Buzzfeed Worth It

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các chị em Jenner đã đặt ra để tìm ra pizza nào là tốt nhất có ở California, và vì lý do đó, họ tổ chức một chuyến đi để đi từ tiệm bánh pizza đến tiệm bánh pizza. Đương nhiên, mỗi điểm dừng sẽ cần quần áo, đồ trang sức và phụ kiện riêng.