Jelly Slice

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với chỉ một hoặc hai vết cắt, bạn phải làm cho những ngôi sao mà cư những nền tảng rải rác gelatin là hoàn toàn bị cô lập lẫn nhau.