Jelly Rock Ola

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm những viên kẹo cùng loại để thu thập chúng và làm cho chúng biến mất. Trên mỗi màn hình, bạn phải có một số lượng của từng loại để có thể vượt qua cấp độ.