Jelly Mario Bros

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các biến thể của Super Mario Bros có rất nhiều. Nhưng đây có lẽ là bản gốc nhất. Hãy tưởng tượng chơi Mario Bros trong một vũ trụ, trong đó tất cả mọi thứ hoàn toàn được làm bằng thạch, uốn cong, là ánh sáng và biến dạng. Từ cùng một nhân vật chính, với những con rùa nổi tiếng, đến nấm. Ở đó bạn có nó!