Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nó kết hợp các số lớn nhất của thạch cùng màu để bật chúng và nhận được đủ điểm để chuyển sang cấp độ tiếp theo.