Jelly Madness 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phần thứ hai của trò chơi thú vị và giải trí này trong đó bạn phải làm cho các kết hợp của gelatins cùng màu miễn là bạn có thể. Bạn có bom và vũ khí đặc biệt để giúp bạn trong mục tiêu của bạn.