Jelly Critters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những sinh vật dễ thương làm bằng thạch này cố gắng nhảy và nhảy để đến tầng bình lưu. Mà họ có sự giúp đỡ của một số thân cây và tảng đá phục vụ như một nền tảng đến vô tận. Vấn đề là họ phải nhảy ngay tại thời điểm họ đi qua và ngã khi họ đang ở đúng điểm để tránh sụp đổ. Tất cả là một kỳ công.