Jelly Collapse

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận lại với nhau ba hoặc nhiều hơn các loại thạch cùng màu để làm cho chúng biến mất để đạt được điểm. Nhận kết hợp đáng kinh ngạc và giành chiến thắng tiền thưởng.