Jelly Bomb

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy biến mất tất cả các gelatins bảng tạo ra một chuỗi các vụ nổ có tính cách khai thác mỗi hình.