Jeff From Accounting

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang Jeff từ kế toán, những người phải đối phó với các đối tượng văn phòng nguy hiểm. Thay vì tiêu diệt chúng bằng đạn, bạn sẽ làm điều đó bằng chữ cái. Viết tên của họ trên shotgun của bạn và sau đó kéo kích hoạt, bạn sẽ thấy cách họ phát nổ để bạn có thể tiếp tục theo cách của bạn và tiếp tục thực hiện đồ nội thất và đồ dùng văn phòng.