Quảng cáo
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

bạn bè Disney Jasmine nhấn mạnh rằng bạn thử Snapchat. Cô người bạn nhất muốn là để phù hợp trong nhóm, tiếp tục khuyến nghị của mình. Chọn những bộ quần áo phù hợp với dịp này và tất cả các khuôn mặt tưởng tượng để tạo dáng cho bộ Snapchat với ân sủng và phong cách sáng tạo ra.