Jasmine Famous On Snapchat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

bạn bè Disney Jasmine nhấn mạnh rằng bạn thử Snapchat. Cô người bạn nhất muốn là để phù hợp trong nhóm, tiếp tục khuyến nghị của mình. Chọn những bộ quần áo phù hợp với dịp này và tất cả các khuôn mặt tưởng tượng để tạo dáng cho bộ Snapchat với ân sủng và phong cách sáng tạo ra.