Jasmine Eurotrip Planning

Đang tải trò chơi...
Jasmine chuẩn bị một chuyến đi đến châu Âu mà để Aladino ngạc nhiên. Bạn phải mua vé, khách sạn cuốn sách và mua trang phục và phụ kiện cho chuyến đi.