Jasmine After Party Clean Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các bên đã tổ chức Jasmine Aladdin và bạn bè của mình đã được niềm vui, nhưng bây giờ nó là thời gian để đưa một số thứ tự đến nhà và sự xuất hiện của mình. Lợi dụng dịp này, cũng thay đổi thiết kế nội thất.